Oud-medewerkers HMT Seedorf en:

a. Aanvraag AOW bij de Sociale Verzekeringsbank
b. Mogelijk Pensioen Reaal Verzekeringen N.V.

Toelichting bij a. Aanvraag AOW bij de Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank stuurt ongeveer 4 maanden voor uw AOW-leeftijd een brief over de aanvraag van uw AOW. In deze brief moet u o.a. aangeven of u de 50 jaar voordat uw AOW uitkering ingaat in Nederland heeft gewoond. Als u korter dan 50 jaar in Nederland heeft gewoond, wordt uw AOW verminderd met 2 % voor elk jaar dat u in het buitenland heeft gewoond.

Als u op basis van deze brief de Sociale Verzekeringsbank(SVB) antwoordt dat u een periode  in Seedorf (Duitsland) heeft gewoond en daar hebt gewerkt in het Humanistisch Militair Tehuis(HMT), dan zal de SVB u vragen of u dat met gegevens kunt aantonen.

Heeft u gewerkt in het HMT in Seedorf dan had u een arbeidsovereenkomst met de Stichting Militaire Tehuizen van het Humanistisch Thuisfront. Dat betekent o.m. dat u door uw werkgever in het kader van werkzaamheden voor de Nederlandse krijgsmacht bent uitgezonden vanuit Nederland in NATO verband. In dat geval geldt de periode van (woon)verblijf in Duitsland gewoon als (woon) verblijf in Nederland.

De SBV gaat ermee akkoord dat u niet wordt gekort op de hoogte van uw AOW als u de periode van uw (woon)verblijf in Duitsland kunt aantonen:

  • dat u in die tijd als gezinslid van een uitgezonden militair beschikte over de afgeleide NATO status
  • dat u in het bezit bent van een arbeidsovereenkomst tussen u en de Stichting Humanistisch Militaire Tehuizen voor werkzaamheden in het HMT Seedorf, bijvoorbeeld:
    • op basis van salarisstroken uit de gewerkte periode in dienst van HMT Seedorf
    • op basis van brieven en correspondentie van de Stichting Humanistisch Militaire Tehuizen en/of HMT Seedorf over de in Seedorf gewerkte periode
  • dat u mogelijk deelnemer bent in het pensioenfonds van de Stichting Humanistisch Militaire Tehuizen bij Reaal Verzekeringen NV en momenteel ondergebracht bij ZwitserLeven pensioen, zie ook onder b.

Meer over de NATO status en Archief Defensie Personeel

Toelichting bij b. Medewerkers HMT Seedorf als mogelijk deelnemer aan Pensioen regeling HMT

Over het pensioen tot de jaren 80

Sinds een aantal jaren hebben pensioenfondsen toegang tot de basisregistratie persoonsgegevens. Bovendien heeft iedere Nederlander een uniek Burgerservicenummer (voorheen sofinummer). Met deze informatie kunnen pensioenfondsen u eenvoudig opsporen. Ook als u in de tussentijd bent verhuisd. De meeste problemen doen zich dan ook voor als u een pensioen heeft opgebouwd in de periode vóórdat deze informatie beschikbaar was. Het gaat dan vooral om pensioenen die tot in de jaren 80 zijn opgebouwd.

Meer over pensioen en AOW bij mijnpensioenoverzicht.nl