Het werkveld van het Humanistisch Thuisfront:

Steunen van projecten in met name militaire te­huizen en van activiteiten voor veteranen

die specifieke steun verdienen vanuit de humanistische grondbeginselen:

  • Bijv. tentoonstellingen, (ontspannings)activiteiten, zorgprojecten, cur­sussen.

Steunen van de werkzaamheden van de Dienst Humanis­tische Gees­telijke Verzorging Krijgsmacht(DHGVK):

  • Bijv. materiĆ«le steun bij uit­zendingen naar het buitenland in VN of NATO verband Steunen van projecten in het kader van de relatie tussen het Humanistisch Verbond(HV) en Defensie:
  • Steun onderzoeksprojecten, publicaties etc.

Stimuleren van activiteiten en bundelen van kennis en informatie van men­sen, die als humanist betrokken
(wil­len) zijn bij de krijgsmacht.