Het Humanistisch Thuisfront maakt met de Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront en de 
Stichting Protestants Interkerkelijk Thuisfront deel uit van de Stichting Landelijke Thuisfronten.
 
Deze stichting wil voor alle militairen die zijn uitgezonden en voor militairen die uitgezonden
zijn geweest (veteranen) en hun achterban de bereikbaarheid van, de toegang tot en de
communicatie met de Geestelijke Verzorging in de Krijgsmacht en andere specifieke
hulpverlening en (geestelijke) nazorg vergroten.
 
De Stichting Landelijke Thuisfronten heeft de folder “Veteranen - ze hebben veel te vertellen”
uitgebracht.